Бик кызу й?ридер иде. Бер сыердан башка мал асрамады.
4) М?чк?р? м?д?ррисе Гадерр?хман х?зр?т вафат булгандан со?, м?чк?р?л?р килеп имам в? м?д?ррислек урынына М?х?мм?т х?зр?тне чакырган булса да: “Инде олыгайдым, монда да ш?кердл?рем к?п, к?чеп й?р?д? м?гън? тапмыйм”, — дип, шушы урындан кузгалмады (инти?а).
“Мотал?га” рисал?сенд?ге 10 нчы м?кт?б ошбу М?х?мм?д х?зр?тне?дер.
Бертуган каренд?ше В?лиулла бине Гали бине Якъкуб ??м д? 63 яшенд? вакытында ха? с?ф?ренд? 1325/1908 ел, з?лхи???/гыйнварда вафат булды. Кабере М?кк?д?дер. Лаеш мозаф?те Олуг Йулга карьясенд? иама иде. Балалары: Ма?ис?рв?р, Гайш?, М?х?мм?дтер.

11 нче кыйпылчык:
Авылны? бай тормышлы кешел?ренн?н Гыйзз?т, Гайнетдин, Ши?абетдин, Х?сбиулла ис?пл?нг?н. Алар к?п ?ирл?рне бил?п торганнар, терлекл?ре д? аерым к?т?лекл?рд? й?рг?н.
150 ш?р баш сарык асраганнар. ? ярлы крестьяннарны? ?ирен юк кына б?яг? сатып алып, ?зл?рен батрак итеп яллаганнар. ?ирсез калган кешел?рне? к?бесе Масловка, Саескан Тавы алпавытларына сука сукалаган, урак урган, печ?н чапкан. К?п кен? ир-атлар Уфа байларыны? икм?к ташучы баржаларында ялланып эшл?г?нн?р.

Яндекс.Метрика Бугульма Все материалы, размещенные на сайте, защищены законом. Использование информации возможно только с письменного согласия редакции.