Аит баба к?з?н?ге

Т?нем – ?аным ?итм?с, бел?м,
Тик, иншалла, ?ит?р каным, —
Минд? туган рух тамчысын
Чишм? ит?р оныкларым
Тузганак та, ?ил д? булмас
Мин ялгаган ?мм?т м?ле
Фани д?нья б?гыренд?
Аит баба к?з?н?ге.
(???д?т С?л?йманнан)

Тарихы борынгы Болгар д??л?те, шанлы Казан ханлыгы, морза н?селл?ре бел?н тыгыз б?йл?нг?н, чал елгалар, олы юл буйларында утыруы бел?н ниндидер бер ила?и к?ч чыганагына ия булуы расланган Олы Елга авылында яш?г?н Аит баба – Билаловлар н?селене? безг? билгеле булган и? ерак бабасы. Казан губернасы Лаеш ?язе Урай волосте Олы Елга авылында 1834 нче елда уздырылган ревизия документларында ясаклы татарлар исемлегенд? Р?им Аитов гаил?се терк?лг?н. Татарлар арасында, нигезд?, крепостной б?йлелект?ге крестьяннар булмаган. Алар т?рле салымнар, ясаклар т?л?п булса да, ш?хси ирекле яш?г?нн?р.
Р?им бабайны? исемен Олы Елга авылыны? метрика кен?г?л?ренд? д? очратырга туры килде. Метрика тутыручы имамнар тарафыннан аны? исеме бер урында Р?хим, бер урында Р?им дип язылган. Документны? фотокопиясе бу н?сел китабында бирелде.
Р?им Аитов 1768 нче елда туган, 56 яшенд? 1824 нче елда вафат булган.
Балалары:
1) Ш?мсетдин 1794 нче елгы

Яндекс.Метрика Бугульма Все материалы, размещенные на сайте, защищены законом. Использование информации возможно только с письменного согласия редакции.