Авылны? 3500 гектар ?ире ис?пл?нг?н, л?кин ?ирне? к?п ??м у?дырышлы ?леше байлар кулында булган.
Ш?мсетдинов Ф?хретдин авыл старостасы вазыйфасын башкарган. Олы Елганы? пар тегерм?нен Рус ?шн?ге бае тоткан. Революцияд?н со?, аны халык милке итк?ч, Егорово авылыннан Михаил Тюрин исемле кеше 37 ел буе шушы тегерм?нд? эшл?г?н. Авыл байлары икм?кл?рен Рус ?шн?ге с??д?г?ре Шамовка сатканнар. М?хт?р исемле бай ту? май х?зерл?? бел?н ш?гыльл?нг?н, тире алып саткан, кибет тоткан.

12 нче кыйпылчык:
Олы Елгага нигез салыну турында риваятьл?р:
1) Агалы-энеле ике туган Казакъстан якларыннан кайтып, берсе х?зерге Олы Елга, икенчесе Кече Елга авыллары утырган ?ирл?рг? урнашканнар. Боларны “нугай бабайлар” дип й?ртк?нн?р. Фамилиял?ре Юлдашев булган. Олысы утырган урынны Олы Юлга, кечесе урнашкан урынны Кече Юлга дип атаганнар. Бу авыллар икесе бер юл ?стенд?, бер-берсенн?н 2 чакрым ераклыкта. Юлдашевлар Полянка ??м Шуран алпавытлары бел?н к?р?шеп, ?зл?рен? Идел буеннан болынлык алганнар.
2) Болгар иле илбасарлар тарафыннан ?имерелг?ч, ике бертуган егет дошманнардан качып, бу якларга килеп чыкканнар. Алар Шуран елгасы буенда олы юлда 2 авылга нигез салганнар. ?лк?не нигезл?г?н авыл Олы Елга дип, кече туганыныкы Кече Елга дип атала башлаган.
3) Олы Елга ??м Кече Елга авыллары халык теленд?

Яндекс.Метрика Бугульма Все материалы, размещенные на сайте, защищены законом. Использование информации возможно только с письменного согласия редакции.