Шириаздан бабайны? хатыны Ш??ид?, бер улы Мирза?ит бабай ??м бер кызы З?б?йд? ?би булган.

Мирза?ит бабай (хатыны М?рфуга ?би) Кызыл ярда, З?б?йд? ?би (ире М????ит бабай) Исерг?пт? яш?г?нн?р. Мирза?ит бабай хатыны М?рфуга ?би (1890-1968) Кызыл Яр кызы. Аны? ?тисе С?лах бай бик у?ган кеше, авылны? бае булган. Революция чорында шул с?б?пле с?ргенг? (Магнитогорскийга) с?релг?н. Алар шуннан ?йл?неп кайта алмаган.

Мирза?ит бабай Шириазданов заманыны? укымышлы кешесе. Н?селебезне? тир?нг? китк?н ш???р?сен д? ул укып, к?череп язып, безне? буынга ?иткер?че. Бик дини, ш?ригать кануннарын т?г?л ?т??че, балаларын да шулай т?рбиял??че бабай була.

«?тк?й, абыстайларны, бик зурлап кунак ит? иде, аларга и? яхшы менд?р-ястыклар ??еп урын ?зерл?п утырта иде, х?тта минем менд?р ястыкларымны алып ??я иде. Без ??рвакыт чиста-п?хт? й?рсен дип, к?н д? мунча яга иде. Балаларын башлы-к?зле итк?нд?, н?сел тикшереп, гел яхшы н?селле кешел?р бел?н ген? туганлаша иде. Кешел?рне бик таный иде». Мирза?ит бабайны? килене В?лия апа ?зене? биатасын шулай х?рм?т бел?н сагынып иск? ала. Мирза?ит бабай фотога т?ш?г? д? каршы булган.

Б?генг? кад?р сакланып калган берд?нбер фото сур?тен, ?зен? ?йтмич? ген? улы ?дип, оныгы Иск?нд?р т?шереп алганнар. Со?ыннан «эл?кк?н» ?зл?рен?. Ул кечкен? ген? фотосур?тне, кул с?гате савытына салып, шкафында В?сим улы саклаган. Ш???р? ясый башлагач, ул кадерле ядкарен безг? биреп торды.

Мирза?ит бабай бел?н М?рфуга ?бине? тугыз баласы булган. Н?селне? мактанычы булырдай ул — кызлар, аннан оныклар туып ?ск?н. Араларында укытучылар, ?ит?кчел?р, абруйлы затлар. К?зим бел?н В?сим бабайлар Б?ек Ватан сугышы ветераннары. В?сим бабай Кызыл Ярда мулла булып торган. К?зим бабай улы Иск?нд?р ТатАИСны? Баулы б?леге ?ит?кчесе.

Яндекс.Метрика Бугульма Все материалы, размещенные на сайте, защищены законом. Использование информации возможно только с письменного согласия редакции.