***

Мирза?ит бабайны? ?нисе Ш??ид? ?би Ганиулла мулла кызы булган. Ганиулла мулла Ютазы районы ?пс?л?м авылыннан. Аны? бик бай тормышлы ик?нен: « Биш кен? айгыры, умарталары бар иде. Ык буенда М?кс?т авылы янында ?ирл?ре бар иде».- диг?н х?тир?л?р раслый.

Ганиулла мулла балалары:
Н?биулла, К?лимулла, Ш??ид?.К?лимулла Иске ?пс?л?мд? яш?г?н. Бик бай булган, кибетл?р тоткан. Таш ?е эченд? зур миче булып, шунда к?переп торган к?м?чл?р пешереп, базарга кил?чел?рг? саткан. Н?биулла артык бай булмаган, урта х?лле кеше. Маллар асраган, игенчелек бел?н ш?гыльл?нг?н. Ул заманнар ?чен сир?к булган алты почмаклы йорты булган. Н?биулла к?бр?к дин юлында й?рг?н. Ганиулла бабай улы Н?биулла булдыклы, затлы н?сел кызы Ш?мгыяне хатынлыкка ала. Ш?мгыя абыстай кыз балалар укыткан. Ш?мгыя ?би Х?снетдин мулла кызы. Ганиулла бабай бел?н Х?снетдин бабай икел?т? кода булып кит?л?р. Ч?нки Х?снетдин улы Шириаздан да Ганиулла кызы Ш??ид?г? ?йл?н?. Х?снетдин бабай Ярм?к?йд?н Кызыл Ярга мулла булып килг?н. К?чле кеше, аучы булган, авылны тоткан. Бернич? хатыны (В?сим бабай с?зенн?н — д?рт) булган. Билгелел?ре: Тофак ?бек?й, Ма?ида ?би. Ма?ида ?бине? н?сел тамыры Риза Ф?хретдиннекен? барып тоташа.

К?п кен? тарихи, ?д?би, педагогик хез- м?тл?рне? авторы булган Риза Ф?хретдин катлаулы тормыш юлы уза. Ул 1858 елны? 31 нче декабренд? (1859нчы елны? 12 нче январенда) Б?гелм? ?язе Кич?чат авылында мулла гаил?сенд? туа. М?др?с?д? укыган чакларында к?п китап укый, гар?п-фарсы телл?ренд? с?йл?шерлек ??м язарлык белем ала. М?др?с?не т?мамлагач, авылда укытучылык эшен башлый. Л?кин бик тизд?н аны, яшь булуына карамастан, Уфа Дини н?зариятен? чакырып алалар. Ш?кертл?рд?н имтихан алучы бер м?фти Ризатдинны? олы гыйлемле булуын иск?реп калган була. Уфада Риза башта казыйлык ит?, аннан н?зарият м?фтие итеп сайлана. 1906 нчы елда ул, казыйлыгын ?з тел?ге бел?н ташлап, Уфадан Оренбургка к?ч? ??м тулысы бел?н и?ади хезм?тк? чума. 1908 нче елны? январенн?н башлап 10 ел буена айга икеш?р м?рт?б? чыгып килг?н и?тимагый педагогик ??м ?д?би публицистик «Шура» журналыны? бащ редакторы ??м т?п язучысы була. Бу журнал к?т?релг?н м?сь?л?л?рене? актуальлеге ??м тематикасыны? ки?леге бел?н аерылып тора.

Яндекс.Метрика Бугульма Все материалы, размещенные на сайте, защищены законом. Использование информации возможно только с письменного согласия редакции.