Аны? суында корбан, алабуга, ??ен, чуртан, б?рт?с ?.б. балыклар й?з?. Бабаларыбыз яш?г?н Ука буе болынлы, урманлы, сулы, балыклы т?б?к. Алар шул ?ирл?рд? мирза булып й?рг?нн?р.

***

Н?селебезне? тамгасы безне? к?нн?рг? кад?р сакланган. А?а нинди м?гън? салынуы турында ике т?рле уй-фикер бар. ?леге билге, беренче фараз буенча, буыннар б?йл?неше ??м алга, ?ск? таба ?сешне а?лата. Икенче фараз буенча ?леге тамга бик борынгы бабаларыбыз кулланган рун билгел?рене? берсе. ( Д?рес, ул тамга гасырлар узугамы, яки башка с?б?п бел?нме, аска таба ?йл?нг?н. ? андый очраклар х?рефл?р, тамгалар тарихында булгалый). Ул тамганы? фонетик эквиваленты озын «а».
М?гън?се:
бер (один), хаким, гадел, алдан к?р?че. ?леге тамганы? тир?нр?к к?че: зир?к фикерг? килерг? булышучы, хакимлек ит?рг?, у?ышка ирешерг? булышучы, алдан к?р? белерг? ?йр?т?че. ?леге тамга иял?ре капма-каршы ике сыйфатны ?зл?ренд? берл?штер?чел?р: алар бер ?к вакытта к?р?шчел?р д?, зир?к акыллы ф?лс?ф?чел?р д?.

farit-nabiullin-1

Н?сел тамгасы

? инде мирзалыкларын ташлап, имам булып китк?н бабаларыбызны? б?генге варислары арасында да муллалар, укытучылар к?пчелекне т?шкил ит?. Н?селебезне? б?генге буыны в?килл?ре арасында зур ?ит?кчел?р, галимн?р, фидакарь хезм?т иял?ре, у?ышлы тормыш алып баручылар шактый.

Яндекс.Метрика Бугульма Все материалы, размещенные на сайте, защищены законом. Использование информации возможно только с письменного согласия редакции.