«??в?л бабабыз Майкы би. Ул Ука суы буенда тереклек кылган. Майкы би углы Колсари, аны? углы Шилак морза, аны? углы Ильбакты, аны? углы М?х?мм?т?ан, аны? углы Туктамыш, аны? углы Айтуган.

Айтуган уллары:
Беренче углы Баеш
Байху?а
Ишкуат (1)
Мулла Ишм?х?мм?т (2)
М?сх?т (3)

(1) Ишкуаттан:
Ибра?им – аны? углы Габидулла, аны? углы Габделгали ишан х?зр?т, аны? уллары Мохбин, М?сх?т, Габдулла.
Мулла Х?мз? — аны? углы ?амалетдин, аны? уллары Камалетдин, М?х?мм?тзариф; Камалетдин углы Мирх?тим (5),
М?х?мм?тзариф уллары Ф?рхи, Ибра?им.
Мулла Замир.

(2) Мулла Ишм?х?мм?тт?н:
Габделнасир.

(3) М?сх?тт?н:
?хм?р — аны? уллары Та?етдин, Гайнетдин.
Та?етдин уллары Габделзариф (4), Х?снетдин, аны? углы Шириаздан, аны? углы Мирза?ит.
Гайнетдин углы Ш?р?фетдин, аны? углы Байтин.
С?ендек
У?гар
Габдулла.

(4) Габделзарифтан:
Хафезетдин — аны? уллары Нурлыбаян, Гариф?ан.
Ф?схетдин — аны? уллары М?х?мм?тна-зир, Ф?тхетдин.
Габделх?ким — аны? уллары Садрислам, Имам Гозалли.
Габделм?нир — аны? уллары Х?снетдин, Габделгали, М?хсин.
Габделм?гыйн — аны? уллары Габдулла, М??иткуй.
Габделлатыйф — аны? уллары М?с?вир, Камил.
Габделв?гыйз – аны? углы Ми?лев?гыйз, аны? углы М?с?вир.
Габделсамад — аны? углы Вильдан, аны? углы ?нв?р.
Мулла ?хм?р
Ф?тхелбаян
Габделбар

Бабайлар каян килеп ?ыелганнар?

??в?л Майкы би бабабыз Ука суы буенда туган. Баеш бабабыз бел?н Айтуган бабай Яуб?зи буеннан килг?нн?р. Анда князь булып, мирза булып й?рг?нн?р. М?сх?т бабай князьлеген ташлап, балаларын укытып, барысын да имам итк?н. ?н? ?хм?р бабай Ярм?к?й авылында имам булып торган, ?н? Та?етдин бабай д?хи имам булып торган, ?н? Ишкуат углы Ибра?им Иске Турайда мулла булып торган. Аны? углы Габидулла шулай ук Турайда мулла булып торган. Габидулла х?зр?тне? улы Габделгали имам м?д?ррис булган ».

К?череп язучы Мирза?ит Шириаздан ибн мулла Х?снетдин.

Яндекс.Метрика Бугульма Все материалы, размещенные на сайте, защищены законом. Использование информации возможно только с письменного согласия редакции.